Чужди езици с ехо.com

Когато трябва да учиш чужд език, най-важното е да се обградиш с този език.

Английски според начина на възприятие

Научно доказано е, че всичко в заобикалящата ни среда приемливо по различен начин. Така и по отношение на различните чужди езици, така и щом става дума за английски език.

Не е случайно това, че още в ранна детска възраст могат да се забележат различните таланти у бъдещите големи хора. Така например, ако на едни се отдава повече алгебра, физика и статистика, то у други са по-силно развити способностите към усвояване на чужди езици. Това до голяма степен се дължи на зрителните способности, слуховата памет и други умения.

Всеки един детайл, свързан с изучаване на английски език трябва да бъде съобразен с това, с цел правилен подбор на точната техника за изучаването му.

Много са чували вече за т. нар. трето ухо. За тези, които не са, то представлява съвкупност от множество фактори. Неговата чувственост, възприемчивост, фонограмата, дислексия, акустичната география, физиологичните закони, етно рама, електронно ухо, езикова лаборатория и още са плод на диапазона, до които позволява да приемен английския език.

Защо възрастните хора все по-трудно възприемат усвояването на английски език или всеки друг чужд език?

С напредване на възрастта у повечето хора се налага да полагат все по-големи усилия, за да научат дадено нещо, а когато става дума за английски език се изисква много повече.

Не по-малко внимание заслужават възможностите на отделните индивиди. И ако един човек възприема английските думи с лекота, то за друг, те могат да са истинска тема „табу“ дори двойно по-голямото старание.

Добре е да се знае, че тук интелект, музикален слух, памет, имитаторски заложби и психиката не оказват така силно влияние. Не са малко и случаите, в които един човек владее перфектно и английски език, общува на него, но резултатите, които показва на друг език не са същите.

Всичко това е строго индивидуално и силно зависимо от

слуховата възприемчивост.

Важно е да се обърне внимание на фонетични упражнения, звукова възприемчивост, повторения, четене, изговаряне, изграждане и оформяне на адаптивност.

Още в тази категория: Езикови познания като дарба »

Езикови школи

Вход